Er is een belangrijk woord in het Russisch, dat de moeite waard is om te kennen: Garasjo. Het betekent: “goed”. In situaties, waarin je het ergens mee eens, of oneens bent, komt dit woord van pas. “Garasjo”, het is goed. Ik vind het goed. Of: “Ni garasjo”, ik vind het niet goed.

Ik spreek weinig Russisch. De reden hiervoor is, dat mijn vrouw uitstekend Nederlands spreekt. Dat maakt mij lui. Waarom zou ik mij inspannen om een vreemde taal te leren, als ik goed kan communiceren met mijn vrouw? Een slap excuus natuurlijk. Ik verblijf in een vreemd land. Zou het niet handig zijn, als ik in staat ben, me verstaanbaar te maken? Klopt, maar gedurende de ruim tien jaar, dat ik hier kom ben ik prima in staat, me te redden. Als het helemaal vastloopt, heb ik altijd het telefoonnummer van haar. Zij vertaalt het onbegrip en ik kan verder.

Als ik niets te doen heb. Lees ik de reclames. Ik heb wel mijn best gedaan om de Russische leestekens uit mijn hoofd te leren. Die worden namelijk behoorlijk consequent gebruikt. Een “C” in het Russisch is qua klank altijd een “S”. Dat geldt in principe voor alle tekens van die taal. Helaas blijkt de praktijk weerbarstiger. Denk ik een Russisch woord goed uit te spreken, verbetert mijn vrouw me met een geheel ander uitspraak. Vooral de klinkers veranderen nogal eens van klank. Hoe dan ook, doordat ik de woorden kan lezen, is mij duidelijk, dat het Russisch veel Westerse woorden kent. Dat worden er steeds meer. Internet heeft ook hier een niet te onderschatten invloed op het taalgebruik.

Ik red me. Ook dat is een excuus, om deze taal te laten voor wat-ie is. Er zijn ook bijkomende voordelen, als je een taal niet spreekt. Men ziet mij als vreemdeling. Het roept bewondering op, dat ik op de meest exotische plekken opduik, om daar iets te regelen. Ik herinner mij een ruimte vol bureaus, waarachter allemaal dames. Ik moest er een pakketje ophalen. Bij mijn binnenkomst viel overal het werk stil. Met een mengeling van nieuwsgierigheid en bewondering werd ik aangestaard. Door het vertrek ging een zucht van verlichting, omdat ik het kantoor had weten te vinden. Maar vooral doordat ik met het invullen en ondertekenen van de nodige formulieren een pakketje wist te mee te krijgen

Een ander voordeel is, dat ik me kan bezighouden met het observeren van mensen. Mensen leggen aan mij nooit uit, waarom ze zus of zo handelen. Ze handelen gewoon. Dat maakt alles vreselijk interessant. Soms maak ik misbruik van de situatie. Als ik iets te vragen heb, doe ik dat met heel veel drama. Dan voer ik een compleet toneelspel op, om iets duidelijk te maken. Russen houden van drama, dus: succes verzekerd. Ik dwing bewondering af. Als je hun taal spreekt, dwing je bewondering af, maar dit is van een andere orde. Wat me daarbij ook nog helpt: het steretype uiterlijk van een Westerse man: lang, met een niet-Russisch gezicht.

Het woord Garasjo is veruit mijn meeste gebruikte woord in het Russisch. “Het is goed”. Terwijl ik associaties maak met het woord goed, komt een oude man mij voor de geest. Ik ontmoette hem ooit in een van de plattelandsdorpen rond mijn woonstad. Nadat ik een moeilijk gesprek met hem beëindigde, riep hij uit: “Alles kump gjoed”. Ik heb het met ‘Google translate’ geprobeerd, maar deze zin -in dialect-, valt niet te vertalen in  het Russisch. Daarom maar vanuit algemeen beschaafd Nederlands: все будет хорошо, uitgesproken als: vse budet khorosho. Alles zal goed komen. Laten daar dan maar van uitgaan.